Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II 

Breaking News


Koninklijke Crypte Op 05 december om 14u15,
brengen wij hulde aan de stichters van onze nationale Ordes
en aan de andere leden van de Koninklijke familie die daar begraven liggen.
meer info inschrijvingen , menu en prijzen zie agenda of klik hier

Opgelet
Belangrijk bericht !!! klik hier

afbeelding orden

 

De "Vereniging van de Kroonorde en van de Orde van Leopold II" (afgekort SOCOL II), heeft tot doel
de titularissen van de Kroonorde en van de Orde van Leopold II bij elkaar te brengen om:
(1) bij te dragen tot de uitstraling en de geloofwaardigheid van de twee vernoemde nationale orden;
(2) de burgerzin en de vaderlandsliefde van onze medeburgers aan te moedigen;
(3) de banden van solidariteit tussen zijn leden te verstevigen;
(4) de materiële, morele en culturele belangen van de leden en hun familie te behartigen.
Om bij te dragen tot haar sociale doelstelling, organiseert de Vereniging elke gebeurtenis die ze daartoe nuttig acht.
Ze onthoudt zich van elke politieke, religieuze, filosofische of taalkundige inmenging.
Nationale Orden: hiërarchische orde + meer uitleg

lgsoco

choose your language

Français   Deutsch