Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

De Nationale orden

maken deel uit van de Orden van Verdienste, die door de Staat ten gunste van iedere burger werden ingesteld.

Er zijn drie Nationale orden:
     De Leopoldsorde
     De Kroonorde
     De Orde van Leopold II
De orden zijn onderverdeeld in de graden
Ridder, Officier, Commandeur en Grootofficier en in de titels Grootkruis in de Orde van Leopold en in de Kroonorde, evenals het Grootlint in de Leopoldsorde.
Verder zijn er Palmen en Medailles. De verschillen tussen de Orden zijn in de loop der jaren zo goed als verdwenen. Tussen de orden bestaat een gecombineerde hiërarchie waarbinnen bevorderingen worden toegekend.

De hiërarchische rangorde gaat van de Bronzen Medaille (Orde van Leopold II) tot het Grootlint (Leopoldorde).

 • Grootlint in de Leopoldsorde
 • Grootkruis in de Kroonorde,
 • Grootkruis in de Orde van Leopold II.
 • Grootofficier in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
 • Grootofficier in de Kroonorde,
 • Grootofficier in de Orde van Leopold II.
 • Commandeur in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
 • Commandeur in de Kroonorde,
 • Commandeur in de Orde van Leopold II.
 • Officier in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
 • Officier in de Kroonorde,
 • Officier in de Orde van Leopold II.
 • Ridder in de Leopoldsorde (burgerlijk - militair - maritiem),
 • Ridder in de Kroonorde,
 • Ridder in de Orde van Leopold II.
 • Gouden Palmen der Kroonorde,
 • Zilveren Palmen der Kroonorde.
 • Gouden Medaille der Kroonorde,
 • Gouden Medaille in de Orde van Leopold II.
 • Zilveren Medaille der Kroonorde,
 • Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II.
 • Bronzen Medaille der Kroonorde,
 • Bronzen Medaille in de Orde van Leopold II.


Een en ander wordt toegelicht in het boek "De Belgische Nationale Orden" van Commandant Pat Van Hoorebeke.
Deze werd ingesteld bij de wet van 11 juli 1832, aangevuld bij de wet van 28 december 1838 en de koninklijke besluiten van 3 augustus 1832 en 16 mei 1839.
Deze werd ingesteld bij de decreten van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898.
Deze werd ingesteld bij het decreet van 24 augustus 1900 en maakt sinds 1908 deel uit van het Belgisch stelsel van orden en onderscheidingen.
De insignes van de Belgische Nationale Orden komen voor als kleinood, miniatuur en lint of rozet.
De eretekens worden niet bovenop de vrijetijdskledij gedragen, behalve bij officiële ceremonies.
Op een burgerlijk uniform mogen geen rozetten, linten en miniaturen worden gedragen.
Om redenen van hoffelijkheid zijn uitzonderingen mogelijk
lgsoco