Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

->

Wie zijn wij?

Logo SOCOL II

Onze Koninklijke Vereniging, geplaatst onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning, brengt de houders van de Orden van de Kroon en van Léopold II samen, evenals aanhangende leden, de gedecoreerde van andere ordes of de mensen die bijzonder gehecht zijn aan onze twee nationale Ordes.


De vereniging heeft met name tot doel de banden van solidariteit tussen haar leden te versterken, materiële belangen te ondersteunen, morele en culturele waarden van deze leden en hun families te versterken, maar ook om de fundamentele waarden van onze democratische gemeenschap en onze rechtsstaat te verdedigen.


Hiertoe geven wij een tijdschrift uit, dat onder meer inhoudelijke artikelen en rapporten over de activiteiten van de vereniging bevat, wat ook bijdraagt aan het versterken van de banden tussen onze leden, terwijl ook sociale en culturele activiteiten worden georganiseerd.

lgsoco