Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II


ACTIVITÉS FUTURES— TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN


18 juni Onze AVg zal in de CPA geschieden als vorig jaar (2de AVg)
Op 18 juni 2024 vanaf 09.00Ur.
U kunt de datum reeds inschrijven in uw agenda
Het voorlopig DO luidt als volgt
1. Woord Voorzitter
2. Goedkeuring DO
3. Goedkeuring verslag AVg 2023
4. Leden AVg
5. Administratief verslag
6. Verslag Penningmeester en Rekeningen
7. Verslag Commissarissen
8. Budget
9. Stemmingen (o.a. Kwijting, ...)
10. Woord Voorzitter
CONFERENTIE van de heer Thierry CLAEYS BOUUAERT in het verlengde van de onderzoekscommissie over de Congo, ...
LUNCH in het Restaurant : Belgische Maaltijd
BEZOEK Stadhuis Brussel, receptie, ...
Inschrijving info@socol.be
Inschrijving Lunch storting voorschot 20 euro
Inschrijving Bezoek storting voorschot 10 euro
21juli
Te Deum
Optocht
Een maaltijd ?

18 september 2024

SOCOL te GENT ... Wereldliteratuur, aan de samenvloeiing van De Schelde en de Leie ..
Afspraak, Cercle Royal la Concorde, Kouter 150, 9000 GENT
: meer info

nog in september
Martelarenplein, 1830 Revolutie
Bevrijding van Brussel: Kolom

socol