Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

Geschiedenis van de Vereniging

KONINKLIJKE VERENIGING DER NATIONALE ORDEN GESTICHT DOOR ZIJNE MAJESTEIT KONING LEOPOLD II

Koninklijke Vereniging onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning

v.z.w.
gesticht op 25 februari 1935
(« Belgisch Staatsblad » van 9.3.1935 - wijzigingen in de bijvoegsels van het B.S. van 18.01.1936, 14.2.1953, 3.2 en 20.2.1964)
Deze vereniging, voorheen « Vaderlandslievende Vereniging voor Hulpbetoon aan de Leden van de Orde van Leopold II »,
groepeert sedert 1961 de titularissen van de vier nationale orden gesticht door Zijne Majesteit Koning Leopold II, namelijk :
de Orde van de Afrikaanse Ster,
de Koninklijke Orde van de Leeuw,
de Kroonorde en
de Orde van Leopold II..

De statuten van de Vereniging werden in 2004 en vervolgens in 2018 grondig gewijzigd .
Het doel van de vereniging is om de houders van de Orde van de Kroon en de Orde van Leopold II bij elkaar te brengen om:
   ◾ bijdragen aan de invloed en het krediet van de twee bovengenoemde nationale orders
   ◾ de geest van beleefdheid en patriottisme van onze medeburgers te stimuleren
   ◾ tussen haar leden de banden van solidariteit te versterken die hen verenigen
   ◾ de materiële, morele en cultureel belangen van de leden en hun families dienen
- Om een bijdrage te leveren aan het doel ervan, zal de vereniging elke gebeurtenis organiseren die zij nuttig acht voor de verwezenlijking van haar bedrijfsdoelstelling.
- De vereniging onthoudt zich van elke politieke, religieuze, filosofische of linguïstische inmenging.

lgsoco