Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

De Kroonorde

De Kroonorde werd ingesteld bij de decreten van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898, als "Ordre de la Couronne" of "Kroonorde".
In 1908 was in de regelgeving sprake van
“belangrijke artistieke,
letterkundige of wetenschappelijke verdienste,
verdienste in de commerciële of industriële wereld of voor
langdurige trouwe dienst aan het land.
De administratie van de orde is aan het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen maar de orde wordt voor verdiensten op allerlei gebied, de industrie, de handel, wetenschap, onderwijs, de strijdkrachten, cultuur en liefdadigheid toegekend.
Ze wordt dus verleend voor artistieke, literaire of wetenschappelijke verdiensten of aan personen die de handels- en industriële belangen van het land hebben behartigd of voor aan het land bewezen diensten.
Onderofficieren en soldaten, lagere ambtenaren of burgers die handenarbeid verrichten krijgen in plaats van een Ridderkruis de gouden of zilveren Palmen van de Kroonorde uitgereikt.
Twee ervan worden uit hoofde van “arbeid” uitgereikt: de Gouden Medaille en de Gouden Palmen der Kroonorde.
Deze eretekens worden verleend aan werknemers die al met het Ereteken van de Arbeid eerste klasse geëerd werden na dertig jaar dienst, en die ook nadien als werknemer actief bleven.
De Gouden Medaille der Kroonorde beloont een 35-jarige beroepsloopbaan.

lgsoco