Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

Waarom lid worden of ons helpen ?

- Omdat de aanhoudende steun van de leden en sponsors ons toelaat onze doelstellingen te vervullen en de uitbreiding van onze acties tot de hele maatscahappij te richten.
- Omdat solidariteit meer dan ooit een actueel en relevant begrip is .Iedereen kan immers geraakt worden door tegenslagen in het leven.

lgsoco


Wat zijn de voordelen voor leden of sponsors

- Deelname aan de periodieke lezingen, georganiseerde uitstappen of reizen.
- Interessante bijeenkomsten tussen leden van zeer diverse achtergrand, met eenzelfde geest van ridderlijkheid en dienstverlening.
- Publicaties : informtieblad, jaarlijks bulletin en lijst van de leden.
- De nagedachtnis van erflaters en schenkers wordt ieder jaar ten ere gebracht.

* * Inlichtingen : info@socol.be of Tél: 0032 (0)2 280-40-73

lgsoco

lgsoco