!DOCTYPE html>
Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

 

 

 

15 - 11 - 2022 Prince Albert Dîner concert

07 - 02 - 2020 Nieuwjaarsreceptie - Reception de nouvel an .

05 - 12 - 2019 Bezoek en eerbetoon aan de begraafplaats van Laken en het neerleggen van bloemen aan de koninklijke crypte.
Visite du Cimetière de Laeken et Hommage et dépôt de fleurs à la crypte Royale.


05 - 12 - 2019 Bezoek aan het kerkhof van Laken en Eerbetuiging aan Poilu Inconnu - Visite cimetière de Laeken et Hommage Poilu inconnu.

2019 Receptie Militair Commando en Senaat. - Réception de Commandement Militaire et du Sénat.

21 - 07 - 2019 Onze deelname aan de Te Deum en de maaltijd nadien - Notre participation au Te Deum et le repas après..

19 - 07 - 2019 Hulde aan de democratische waarden van onze Belgische Staat
Hommage aux valeurs de notre Etat démocratique et à notre monarchie.


19 - 07 - 19 Middagmaal Cercle Gaulois - Déjeuner Cercle Gaulois

05 - 04 - 2019 Algemene Vergadering (verloop 2018) - Assemblée générale 2019 (Exercice 2018)

05 - 12 - 2018 Eerbetoon aan de koninklijke crypte. - Hommage à la crypte royale

11 - 11 - 2018 Heilige Aflossing - Relais Sacré

15 - 10 - 2018 Middagmaal Concert Prins Albert - Déjeuner Concert Prince Albert

lgsoco