Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

Nieuw Gedecoreerden

Het is ons een genoegen te vernemen dat u bent gepromoveerd tot de Orde van de Kroon van Leopold II en we feliciteren u van harte door onze Koning geëerd te zijn als een getuigenis van zijn hoge achting.


Onze Koninklijke Vereniging, geplaatst onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning, brengt de houders van de Orden van de Kroon en van Leopold II samen, en we zouden het zeer op prijs stellen u in uw hoedanigheid als nieuwe houder in de Orde van de Kroon of van Leopold II te mogen verwelkomen als een effectief lid van de Vereniging.
Het doel van de vereniging is met name om de banden van solidariteit tussen haar leden te versterken, om de materiële, morele en culturele waarden van deze leden en hun families, maar ook om de fundamentele waarden van onze democratische gemeenschap en onze staat te verdedigen.
Een tijdschrift, dat met name artikelen en rapporten over de activiteiten van de Vereniging bevat, draagt ook bij aan het versterken van de banden tussen onze leden, alsook sociale en culturele activiteiten worden georganiseerd We hopen daarom en stellen het met name op prijs dat u lid wordt van onze vereniging, die is opgericht ten behoeve van houders van deze Orden, als erkenning van hun verdiensten en de diensten die zij effectief hebben geleverd aan onze samenleving en aan onze rechtsstaat en democratie. Het is met de grootste interesse dat wij kennis nemen van uw reactie.

Het Aansluitingsformulier

hier klikken
lgsoco